Doplňkový program

Zpívání

 

FlétnaKeramika


Výtvarníček

 

Cvičení

Vaření


Už se těším
do školy

 


Logopedie
 

Rytmika


Kung - fu

 

Plavání

 


Angličtina

 

Saunování 

Škola v přírodě

Wattsenglish

 

Doplňkový program si děti vybírají dle vlastního zájmu a dle zájmu rodičů. 

Je v něm rozvíjen zejména talent dětí, ale i tvořivost, hudebně pohybové dovednosti, rytmus, fyzická zdatnost, soustředění, odvaha, elementární cit pro krásu, prvotní vnímání kulturních hodnot, dětská kamarádství, ohleduplnost, odvaha, poznávání, dovednosti a zkušenosti. 

Doplňkový program vychází ze zájmu dětí, je především veden pedagogy školy, ale i odbornými lektory.

Probíhá v odpoledních hodinách.