Wattsenglish

Výuka angličtiny na naší mateřské škole probíhá pravidelně každé úterý dopoledne jako součást vzdělávacího programu MŠ. 

Společnost Wattsenglish spolupracuje s vedením MŠ a s učitelkami jednotlivých oddělení při přípravě výuky. 

Angličtina s WATTSENGLISH umožňuje dětem seznámit se s angličtinou velmi podobným způsobem, jakým vnímali svůj mateřský jazyk. Angličtina je zapojena přirozenou formou do celodenního programu dětí a tím navazuje na školní vzdělávací program (ŠVP) mateřské školy.

V naší mateřské škole probíhá program English Time, který je speciálně připraven pro větší skupiny dětí ve věku 3–6 let, které se navzájem znají a jsou na sebe zvyklé, neboť spolu tráví každý den v MŠ. Metodicky vyškolený lektor za nimi přichází přímo do jejich oddělení, přítomná je i jejich paní učitelka, která pomáhá s organizací, udržením pořádku a zajišťuje kontinuitu s běžným programem v MŠ. Děti tak nejsou vytrženy ze svého přirozeného prostředí a nemají problémy s adaptací či případnou stydlivostí. Lektor Wattsenglish Ltd. s dětmi v celém oddělení během pětadvacetiminutových bloků hraje hry, opakuje říkanky, zpívá, což jsou všechno aktivity, při kterých děti angličtinu vnímají jako přirozený komunikační prostředek. Lektor sice nemůže pracovat s každým individuálně, přesto jsou pokroky u těchto dětí velmi velké. Děti se navzájem motivují, baví je společná hra, cítí se bezpečně a jistě, neboť jsou stále ve svém prostředí a se svojí paní učitelkou. Děti nejdříve na angličtinu reagují neverbálně (většinou pohybem), záhy však angličtinu samy aktivně začínají při hrách používat.

Jazyková škola Wattsenglish pečlivě vybírá své učitele. Tito učitelé jsou metodicky školeni a vedeni hlavním metodikem a zakladatelem školy Stevem Wattsem. Celá koncepce vychází z ucelené metodiky akreditované MŠMT. Více se o metodice seznamování s angličtinou u předškolních dětí dozvíte na www.wattsenglish.cz.

Wattsenglish

Tato fotogalerie je prázdná.