Díky za pomoc dětskému domovu

28.12.2009 19:55

Vážení rodiče,

velice vám děkuji za vaše dárky pro děti z dětského domova na Kladně.

Moc si vážím vaší pomoci, dárků i času, který jste vynaložili pro tyto děti. Poděkování patří těmto rodinám: Say, Stehlíkovi, Laffkovi, Kašparovi, Benešovi, Hasilovi, Popadychovi, Noví, Tlapákovi, Zikmundovi, Šimkovi a Hrnčířovi.

Za navázání spolupráce s dětským domovem a odvoz vybraných dárků děkuji pí. Škodové. 

Dagmar Trčková, ředitelka školy