Poděkování od primátora Pavla Béma

22.12.2009 22:17

Milé děti, milí dospělí,

náš vánoční řetěz - společné dílo vás, dětí, učitelů, rodičů a všech, kdo se dětem věnujete, zdobí zasněženou Stromovku. Nebýt vašeho nadšení, ochoty stříhat a lepit nekonečné množství barevných papírků, byli bychom o jeden zážitek chudší. Nejdelší řetěz, který kdy byl pověšen na strom, je na světě!

Těší mne společné nadšení pro věc a jsem rád, že jsme dokázali, že umíme táhnout za jeden provaz a společně si hrát. Ukázali jsme, že anonymita velkého města je pravdou jen do té míry, do jaké jí dovolíme ovládnout náš život. Za to vám všem patří můj velký dík.

Přeji vám všem Vánoce naplněné radostí a v roce 2010 hodně zdraví, štěstí a splněných přání.

Váš Pavel Bém