poděkování p. Balkovskému

03.12.2010 12:26

 

     Děkujeme za ukázky hudebních nástrojů

a různých stylů bubnování pro naše děti v rámci sponzorského daru.

ředitelka školy