Poděkování rodičům

15.09.2009 06:02

Děkuji všem rodičům, kteří nám pomohli při zahájení provozu školy. Pomohli jste nám finančně (příspěvky na hračky a vybavení), materiálně (kancelářský papír, nepotřebné hračky, telefony….) a samozřejmě i fyzickou prací (opravy, vrtání….), která je ve škole plné žen nezbytná.

Jelikož je Vás pomáhajících mnoho, nebudu Vás vypisovat jmenovitě. Jistě každý víte, koho se to týká. 

Velmi si Váší pomoci vážíme a a já Vám za celý tým školy ještě jednou děkuji.

Dagmar Trčková, ředitelka školy