Novoroční informace pro rodiče

08.01.2010 22:26

Děti si postaví domečky

Po ukončené stavbě našeho pohádkového hradu (budova MŠ) a po vytvoření erbů, budeme pokračovat v naší hře Na hradě a v podhradí stavbou domečků, ze kterých vznikne vesnička v podhradí. V MŠ máme model hradu a pod ním budou domečky, které vytvoříte doma se svými dětmi. 

Domečky by měly mít rozměr půdorysu 10 x 15 cm a měly by podobně jako již hotové erby vystihovat charakteristiku dětí. Domečky by měly být hotové do poloviny března. Děti, které domečky ve školce již mají, si mohou vytvořit nové, nebo oznámit své učitelce, aby pro podhradí použila loňský model.

Beckiland

Objednali jsme do konce školního roku ještě třikrát návštěvu Beckilandu. V případě zaplacení návštěvy Beckilandu a následné neúčasti dítěte se vybrané peníze budou převádět na další termín.

Velká celoškolková hra

Od půlky března bude až do konce školního roku v MŠ probíhat celoškolková hra, za různé soutěže, pěkné chování mezi sebou atp. budou děti odměňovány školkovými penízky (tzv. Klamčáky). Ty si budou děti ve školce střádat a v červnu je budou moci utratit na Jarmarku, který se bude konat na školní zahradě, za drobné hračky, cukrovinky...